ПРИ ПОКУПКИ НА СТОЙНОСТ НАД 100 ЛВ. ДОСТАВКАТА Е БЕЗПЛАТНА !!! ОФЕРТАТА НЕ ВАЖИ ЗА ПРОДУКТИ В ПРОМОЦИЯ !!!

ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

Условия:

1. Гаранционната карта и договора са правилно попълнени от търговската организация и няма поправки по тях. Тази гаранция се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период.

2. Изпратено е копие от гаранционната карта в сервиза след покупката и след извършен ремонт с подпис на клиента.

3. Ремонт на повреден уред се извършва във фирмен сервиз или друг оторизиран такъв, като клиентът доставя уреда до сервиза. Той може да поиска да се изпрати техник до дома му, което се заплаща допълнително по ценоразпис на продавача.

4. Гаранционното обслужване се извършва само, когато изделията са в оригинална опаковка и пълна окомплектовка в сервизните бази на фирмата. При гаранционни изисквания от страна на купувача сервизът е длъжен да отремонтира стоката в рамките на 25 р. дни. Ако това е невъзможно уредът се заменя с нов от същия модел или с друг подобен модел. Ако и това е невъзможно се възстановява платената сума от клиента.

5. Рекламация за липсващи компоненти се признава само по време на монтажа от техник на фирмата или при покупката.

6. Продавачът носи отговорност за липсата на съответствие на стоката с датата за продажба съгласно ЗЗП независимо от гаранцията.

Гаранцията не се признава в следните случаи:

· Неспазване на указанията за експлоaтация и съхранение посочени в съпровождащата документация;

· Повреди, настъпили при транспортиране, при механични увреждания на корпуса или дисплея;

· Опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени от фирмата лица;

· Опит за подправяне на гаранционната карта, фабричния номер или представяне на непопълнана гаранционна карта;

· Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари и др.), от токови удари, от попадането на течности и инсекти в изделието, влажна среда и др.

· Използване на устройствата съвместно с други неизправни или несъвместими модули и устройства.

· Препоръчваме първоначалният монтаж да бъде направен от представител на фирмата /таксува се по ценоразпис на продавача/. При неправилен монтаж извършен от купувача в несъответствие с приложените схеми гаранцията отпада.

· Ако не е направена ежегодна техническа профилактика на уреда. Тази услуга се заплаща от купувача

· Уредите са предназначени само за домашна употреба, забранява се използването им за професионална употреба.

· Неподлежащи на безплатно гаранционно обслужване са: скърцане, разхлабени връзки вследствие на експлоатацията, козметични части и части отделящи се от основното тяло на уреда, пластмасови декорации, гумени уплътнения, ремъци, лагери и втулки с ограничен сервизен живот. Батерии, консумативи и външни захранвания.